Tuesday, 5 December 2006

That Day!!!

Where to begin?? hihi.. it all happened on the 2nd of December.. this year.. duhh.. this is where the english ends.. hihi, keli gona like this!! :p

wai la veille lor msn, semi msn pou moi akoz mo nomad, keli ine met 1 plan, ine dmane nou( moi ek jev) si nou p vine pl le lendemain ek nune dir wai.. hihi.. zenfan la ti ena exam. alor nu plan pou mit midi pl..

moi ek jev sipozer mit glands a 11hr, mai com dab la star ine pren so letemps dan la douce ek kan li p manzer.. pfff. enfin bref vers 11hr30 jev dbark lor bistop avk 1 zoli ti sourire!! lol.. ek ek ek.. a souligner ki mo pa ti enkoler.. lol.. kav akoz mne arete boir diter.. eh wi, enkor 1 nuvo zafer dan mo ti lavi interessant la, mne aret boir diter.. ek sa p rane moi zen, pa jeune huh..

wai lerla nu pren nu bis 22 ek kan nu enkor glands mem, gagne bne ti prob dan bis, bne dimune p laguere tou.. ena enkor dimune ki bizin aret boir diter mo croir.. lol.. zot tou dsane dpi dan bis a trois bras, euh seki pa cone 3 bras, b pa cass tet.. lol lerla nu re monte dan bis a 3 bras em.. hihi..

lerla keli call ek mo dir li mo terre rouge la.. :P (plitard jev devoile mo secret :(
c po juste!! snif snif.. wai lerla nu ale pl, nu dsane mc do.. nu truv keli ek sha lao p nana.. mo gagne faim, puiske mo pa ti manz narien dpi gramatin.. mo pren 1 mc chicken meal (euh sa pa ti dune importance capitale mo croir, hihi) euh below c bne pic de nou a mc do..

wai lerla nu pren nu bne cup coca mc do ek nu dsane codan com des cons.. hihi.. ek nu cale 1 place ek nu vide B*rd*fin dan bne cup la.. mai kumendir nu pa ti dan 1 mood divin sa zour la.. nu zet nu bne cup dan poubel ek nu ale fer les cons a codan, kot ena sapin tousa!! hihisa c nu 3 a codan..

wai ek lerla nu decide pou ale pren 1 beer ensam.. nu rente dan 1 ti place pomer ek nu boir 1 ta.. lol.. lerla nu decide pou remonte codan.. a ce point de lhistoire mo memoire imper flou (ek c pa akoz mone fer bne trik humiliant sa!! ) hihi

lerla nu truv sa espece zardin zenfan la ek nu gagne com 1 espece illumination ek nu decide pou ale zouer laba, parmis tou sa zenfan la!! hihihi.. ti tro bon!!
nune fer 1 espece roulette, carousel, whatever,lol.. mone mem tombe enba kan mo ti p rod monte lor roulette la kan li ti p rouler.. :$ c t telmen humiliant.. hihi

ek lerla nune fer la glissade.. enkor 1 moment humiliant ti kan mo ti ress tasser lao kan nu ti p grimper.. hihi.. bne dimune dpi la route pl ine gagne 1 vue pa trer bo daprer lord.. lol.. wai mo coner sa moment la pou ress graver dan zot lesprit, hihihi.. dan moi si!! lol

frantou,, sa c 1 souvenir ki mo pou fiere pou raconte mo bne zenfan!! tro bon sa!! lerla kan nu p retourner nune porte 1 dernier cheers a nou!! lol

cheers to us!! :P

ps: more pics to come soon!! hihi and looking forward to our road trip!! :D

No comments:

Post a Comment